Клуб Анги Зорилго, чиглэл Бүртгүүлэх
1 Эдийн засаг клуб 301

• Эдийн засаг судлаач нийт оюутнуудыг сонирхолоор нь нэгтгэх

• Зах зээлийн харилцааны гүнд нэвтрэхүйн мэдлэг оюунаа хуваалцах

• Онол, практик, судалгаа шинжилгээг хослуулах

Бүртгүүлэх
2 Маркетинг судлаач оюутны клуб 306

• Маркетинг судлаач нийт оюутнуудыг сонирхлоор нь нэтгэх

• Зах зээлийн талаарх мэдлэг оюунаа хуваалцах

• Байнга завгүй байх

Бүртгүүлэх
3 Лидер клуб 304 Сэрүүлэг дээд сургуулийн суралцагчид чөлөөт цагаараа өөрсдийн менежментийн шинжлэх ухааны онол мэдлэг, ур чадваруудаа хөгжүүлэхэд нь туслах Бүртгүүлэх
4 Bookkeeper клуб 308 Оюутнуудыг нягтлан бодох бүртгэлийн зохих мэдлэг, чадвартай болгох, мэргэжлийн ангийн оюутнуудыг практик чадвар эзэмшихэд нь туслах. Бүртгүүлэх
5 Судлаач оюутан клуб 309 Эрдэм шинжилгээ, судалгааны чиглэл Бүртгүүлэх
6 HR клуб 303 Хүний нөөцийн чиглэлийн оюутан, төгсөгчдийн хоорондын харилцаа холбоог сайжруулах, харилцан туршлага судлах, хүний нөөцийн мэргэжлийн мэдлэг, ур чадварыг хөгжүүлэх чиглэлээр хүний нөөцийн салбарыг сонирхогч оюутнуудын хөгжлийг эрчимжүүлэх зорилго бүхий үйл ажиллагаа явуулдаг байна Бүртгүүлэх